Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

rigidigi

May 30 2019

rigidigi

Carbon Based Lifeforms - World Of Sleepers

zeszłoroczny czerwiec bardzo miło skojarzył mi się z wyjazdami do Warszawy. a tak się składa, że czerwiec tego roku przywitam w Warszawie! i, podobnie jak w poprzednim roku, z powodów muzycznych. tym razem padło na Carbon Based Lifeforms :)

July 11 2018

rigidigi
6017 ae1d 500
równo miesiąc temu w Warszawie spełniło się moje wielkie marzenie a nawet więcej niż sobie wymarzyłam, jejkajejka.
najpiękniejsze chwile w życiu!

June 07 2018

rigidigi
Play fullscreen
!!! byle do poniedziałku !!!!!!!

May 10 2018

rigidigi
2519 37fd 500
#przebranżowionko

April 08 2018

rigidigi
9126 0328 500
#wieczorneczytanki

April 07 2018

rigidigi
halo, zimo, wróć

December 29 2017

rigidigi
6054 8b55
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 20 2017

rigidigi
NARA, SATURNIE
rigidigi
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo

December 03 2017

rigidigi
4192 3d5b 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem

December 02 2017

rigidigi
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
rigidigi
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianiskowo niskowo
rigidigi
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viafafner fafner
rigidigi
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 30 2017

rigidigi
rigidigi
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy vianiskowo niskowo

November 21 2017

rigidigi
You only say that you want me
When I'm upside down, upside down..

https://youtu.be/sq0Ax_7qisk
— blood honey; marilyn manson

November 19 2017

rigidigi
2268 d0bd
Reposted from4777727772 4777727772

November 18 2017

rigidigi
would you kill, kill, kill for me?
https://www.youtube.com/watch?v=n3sEKLlFLzI
— *śpiewa*
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl