Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

rigidigi
4192 3d5b 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem

December 02 2017

rigidigi
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
rigidigi
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianiskowo niskowo
rigidigi
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viafafner fafner
rigidigi
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 30 2017

rigidigi
rigidigi
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy vianiskowo niskowo

November 21 2017

rigidigi
You only say that you want me
When I'm upside down, upside down..

https://youtu.be/sq0Ax_7qisk
— blood honey; marilyn manson

November 19 2017

rigidigi
2268 d0bd
Reposted from777727772 777727772

November 18 2017

rigidigi
would you kill, kill, kill for me?
https://www.youtube.com/watch?v=n3sEKLlFLzI
— *śpiewa*

November 01 2017

rigidigi
5550 e514 500
Reposted fromfafner fafner

October 29 2017

4556 7be3

October 25 2017

rigidigi
https://youtu.be/U8eTnM5SEiQ
urbanski feat. justyna święs - ultraviolet
B.T. <3
rigidigi
0720 e7e4
Reposted fromvandalize vandalize
rigidigi
Ja nie wiem czy jestem zła, czy szczęśliwa, czy mam na wszystko wyjebane, czy mi zależy i się przejmuje. Ja po prostu nie ogarniam co się ze mną dzieje.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamyniu myniu

October 23 2017

rigidigi
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson vianiskowo niskowo
rigidigi
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
rigidigi
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vianiskowo niskowo
rigidigi
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viawosq wosq

October 22 2017

How to tell if it's getting bad again:

honeycurl:

threebabies:

- sleeping too much or not at all
- eating too much or too little
- sounding disinterested in everything
- being spaced out a lot
- rambling a lot or not talking at all
- losing track of time
- making cynical comments, usually about yourself
- pushing people away
- tend to rubbing your eyes and head a lot
- avoiding eye contact
- always being shaky
- avoiding certain conversations

damn

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl